กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561

จัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาของดีตำบลห้วยม้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ให้แก่นักเรียน “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีงบประมาณ 2561