รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากสพฐ.

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากสพฐ.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/huaima/

อ่านเพิ่มเติม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา